Laikat      Rada parafialna  
  Chór Parafialny Petrus  
  Schola Młodzieżowa   
  CARITAS  


Rada parafialna


  Rada parafialna jest wspólnotą ludzi jednej wiary, zespolonych miłością Chrystusa i nadzieją, stawiających sobie za cel rozwój Kościoła Katolickiego, chrześcijańską formację własnej osobowości jak i swoich rodzin oraz podejmowanie działalności ewangelizacyjnej wśród ogółu parafian. Wykonanie tych zadań wymaga od członków rady parafialnej dużej dojrzałości duchowej i odpowiedniego poziomu wiedzy religijnej.
Rada parafialna jest gremium doradczym proboszcza we wszystkich sprawach parafii, nie jest organem władzy i nie ma osobowości prawnej. Sprawy personalnej obsady duchowieństwa parafialnego nie wchodzą w zakres kompetencji rady parafialnej. Rada parafialna po przedyskutowaniu sprawy, którą jej przedłożono, ma prawo podejmować uchwały; są one wyrażeniem opinii i przygotowaniem decyzji, a więc radą dla proboszcza, który jest w sumieniu obowiązany rady tej wysłuchać, z nią się liczyć i - jeśli uzna ją za słuszną - powinien w miarę możliwości postanowienia rady parafialnej wprowadzać w życie. Jeżeli realizacja jakiegoś postanowienia rady parafialnej zdaniem proboszcza nie jest z jakichś względów możliwa, proboszcz powinien swoje stanowisko wobec członków rady umotywować.

W skład rady parafialnej wchodzą:
- proboszcz
- przedstawiciele katolików świeckich

  Członków rady parafialnej powołuje proboszcz, od jego uznania zależy też liczba członków rady. Udział w radzie parafialnej jest honorową praca społeczną.

  Rada Parafialna parafii pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Miastku liczy piętnastu członków.
Na czele Rady stoi ksiądz proboszcz - ks. kanonik dr Józef Turkiel.
Ze strony osób świeckich przewodniczącym Rady jest Zygmunt Karpiński.
Sekretarzem Rady Parafialnej jest Józef Kobiec.
Skarbnikiem Rady jest Bernard Klaman.

Spotkania Rady Parafialnej odbywają się według potrzeb i ustaleń Księdza Proboszcza.Czterogłosowy Chór Parafialny Petrus  W parafii działa Chór czterogłosowy, skupiający ludzi, dla których śpiew na chwałę Boga jest pasją, radością pośród codziennych trosk i przede wszystkim sposobem czynnego zaangażowania w życie wspólnoty parafialnej.

  Chór Mieszany Parafii p.w. NMP Wspomożenia Wiernych w Miastku powstał w lutym 2000 r. Tworzy go prawie 30 osobowa grupa parafian, którzy przez systematyczna pracę na próbach, śpiew podczas Mszy św. oraz uroczystości kościelnych w naszej parafii i wspólną modlitwę wychwalają wielkość i dobroć Boga.

  Na repertuar chóru składają się przede wszystkim pieśni i utwory religijne na cały rok liturgiczny. Członkowie chóru to rozmiłowani w śpiewie i chóralistyce mieszkańcy naszej parafii w różnym wieku. Chór bardzo ambitnie podchodzi do służby muzycznej na rzecz naszej parafii pracując systematycznie nad emisją głosu, brzmieniem, interpretacją utworów a przede wszystkim nad stosownością doboru śpiewów do liturgii.

  Dyrygentem chóru jest mgr Katarzyna Bąk - nasza parafianka, nauczycielka szkoły muzycznej.
Wszystkich zainteresowanych i chętnych do pracy w chórze zapraszamy na próby: wtorek i czwartek godz. 1900 - 2030.


Więcej          Schola Młodzieżowa


  Młodzieżowy Zespół Śpiewaczy, to grupa śpiewacza składająca się z młodzieży gimnazjalnej, licealnej i studenckiej mieszkającej na terenie naszej parafii (obecnie w skład zespołu wchodzi 12 osób).

  Opiekunem artystycznym zespołu jest p. Ewa Surma.

  Wszystkich zainteresowanych i chętnych do udziału w zajęciach zespołu zapraszamy na próby w środę o godz. 17.30.
Caritas Parafialna i Szkolne Koła Caritas

  Pochylenie się nad człowiekiem ubogim, chorym, poniżonym należy do najważniejszych tradycji Kościoła katolickiego. Niesienia bezinteresownej pomocy uczy nas sam Pan Jezus. To On wkroczył między prostych ludzi, aby dawać nadzieję, przywracać zdrowie, a nawet życie. Odpowiedzią współczesnego chrześcijanina na powszechny kult siły i bogactwa, który wiąże się z odtrąceniem ludzi słabych i pozostawieniem ich własnemu losowi, powinny być solidarność i ofiarność.
  W ramach Caritas diecezji obok diecezjalnej centrali Caritas i jej placówek istnieje również drugi, w znacznej mierze samodzielny, nurt pracy na szczeblu parafialnym. Wolontariusze z parafii stanowią też bezcenny potencjał ludzki i środowisko wychowawcze.

  W skali kraju działa około 3 tysięcy Caritas parafialnych oraz podobna liczba parafialnych zespołów charytatywnych. Na szczeblu parafialnym pracuje ponad 50 tysięcy wolontariuszy.

  We współczesną działalność charytatywną Kościoła, zwłaszcza Kościoła w Polsce, wpisać należy także z całą pewnością Szkolne Koła Caritas. W obliczu wielorakich wyzwań społecznych, jakie przyniósł ze sobą okres transformacji, organizacja Caritas ma dla ludzi młodych konkretne propozycje współpracy. Ten fakt oraz chrześcijańska motywacja bezinteresownej pomocy bliźniemu tworzą przestrzeń, którą może wypełnić młodzież swoją aktywnością.

  Przy naszej Parafii działa Caritas Parafialna, która zrzesza 15 wolontariuszy oraz dwa Szkolne Koła Caritas przy Szkole Podstawowej nr 1 (30 dzieci) i przy Gimnazjum im. Jana Pawła II (15 młodych wolontariuszy).
Nad całością czuwa mgr Irena Kacperska pomocą służą również mgr Marek Grymbowski, mgr Jolanta Kobiec i ks. Adam Jokiel (przy Gimnazjum) oraz mgr Regina Zalewska i Małgorzata Gładysz (przy SP 1).


Sprawozdanie z działalności Caritas za 2008


Świece na Matki Bożej Gromnicznej


Palmy na Niedzielę Palmową     


Wianki na oktawę Bożego Ciała     


Kolonia letnia w Białym Dunajcu     


Wianki na Wniebowzięcie
Najświetszej Marii Panny     
Parafia pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Miastku
2007
wspomozycielka-miastko.info